4 08, 2022

Gece Çalışma Ücreti Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

2022-08-04T16:41:34+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 625 Kıdem tazminatının hesaplanmasına esas alınacak ücret, son brüt ücret olup, giydirilmiş ücret esas alınır. Ancak, her türlü ücret ve ücret ekleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Bir ödemenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için, sağlanan menfaatin para ve parayla ölçülmesinin mümkün olması, sözleşmeden veya Kanundan [...]

19 05, 2022

Gece Çalışmasının Denkleştirmeye Tabi Tutulamaması

2022-05-19T23:25:47+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 567 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2021/5107, Karar: 2021/9115, Tarih: 18.05.2021) kararında; “…..somut olay ele alınacak olursa, davacının ayda 20 gün çalışma süresi içinde 10 gün gündüz vardiyasında 10 gün gece vardiyasında olmak üzere günde 10,5 saat çalıştığı açıktır. Gece vardiyasında geçen süre günlük 7,5 saati [...]

Go to Top