Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Ağustos 2022

Sirküler No: 625


Kıdem tazminatının hesaplanmasına esas alınacak ücret, son brüt ücret olup, giydirilmiş ücret esas alınır. Ancak, her türlü ücret ve ücret ekleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Bir ödemenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için, sağlanan menfaatin para ve parayla ölçülmesinin mümkün olması, sözleşmeden veya Kanundan kaynaklanması, süreklilik göstermesi gerekir.

Bu genel bilgi ışığı altında gece çalışması için işverenlerce ayrı bir ücret öngörülmüşse bu ücretin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt bulunmaktadır. Şöyle ki, bir kısım yazarlara göre tabi, bir kısım yazarlara göre tabi değil. Bunun da kaynağı süreklilik arz edip etmediğidir. Genel itibariyle gece çalışmaları arızi olduğu kabul edildiğinden ekstra öngörülen gece çalışma ücreti kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak, süreklilik arz ediyorsa dikkate alınmalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.