2004 yılından sonra ilk defa 2021 hesap dönemine ilişkin mali tablolar da enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak

2022-01-10T00:14:04+03:00Ocak 10th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Ocak 2022 Sirküler No: 188 Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesini teminen 30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemine enflasyon düzeltmesi getirilmiştir. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç [...]