Ticari alacaklılara geç ödemede uygulanacak faiz ve asgari masraf tutarı belirlendi

2022-01-03T18:54:51+03:00Ocak 3rd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 03 Ocak 2022 Sirküler No: 177 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanununa göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin, temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde; Faiz oranı %17,25, Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari tutar ise 555 TL, olarak tespit edilmiştir. [...]