Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ocak 2022

Sirküler No: 177


1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanununa göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin, temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde;

  • Faiz oranı %17,25,
  • Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari tutar ise 555 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ekte yer verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.