Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ocak 2022

Sirküler No: 178


Ticaret Bakanlığınca, 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve 31.12.2021 tarihli ve 31706 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı ekinde yer alan pdf formatındaki listeler, ilgililerce yapılacak işlemlerde işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi amaçlı olarak excel formatında hazırlanmıştır.

EK- 2022 yılı İthalat Rejimi ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Hakkında Açıklama

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.