Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ocak 2022

Sirküler No: 179


31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere TCMB tarafından;

-Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75,

-Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75 olarak belirlenmiştir.

Mükellefler, vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakları ve borçlarını değerleme gününün kıymetine getirebilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasınca yukarıda belirtilen avans faiz haddini (yıllık %15,75) uygulayacaklardır.

Aynı şekilde Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarının değerleme günü kıymetini, TCMB nın avans faiz haddi (yıllık %15,75) veya işlemlerinde uyguladıkları faiz haddi ile tespit edebileceklerdir.

Söz konusu Tebliğe ekte yer verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.