Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ocak 2022

Sirküler No: 180


25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmektedir.

Ayrıca ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yetkili sigorta şirketleri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak düzenlenen elektronik geçici kefalet senetleri, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren (3 Ocak 2022 tarihi dahil) istekliler tarafından teklifleri kapsamında teminat mektubu olarak sunulabilecektir.

Geçici kefalet senetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin ayrıntılara www.takasbank.com.tr/ documents/kaynaklar/ 

takasbanka-letilecek-gecici-elektronik-kefalet-senetleri-sigorta-sirketi-kilavuzu.pdf internet adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.

Kamu İhale Kurumunun açıklamasına ekte yer verilmiştir.

EK- Geçici Kefalet Senetlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Ve Sunumu Hakkında Duyuru

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.