2023 yılı çevre idari para cezaları, yeniden değerleme oranı % 122,93 kapsamında belirlendi.

2022-12-29T11:19:02+03:00Aralık 29th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2022 Sirküler No: 490 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak [...]