Bildiğiniz üzere, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yeni personel istihdam teşviği uygulaması başladı. Teşvik 1 Şubat 2017’den başlayarak 2017’nin sonuna kadar devam edecek.

Bir çok teşvik bulunması, teşviklerin hesaplamasının güçlüğü ve birbirleri ile olan ilişkileri de malum. En çok merak edilen konu da, 687 KHK kapsamındaki yeni teşviğin de diğerleri gibi karmaşık olup olmadığı.

Evet, bu teşvik de 6111 sayılı kanun kapsamındaki teşvik gibi, biraz kamaşık. Karmaşıklığın bir diğer sebebi de, maksimum faydayı hangi teşvikten sağlanacağı. Örneğin personel hem 6111’e, hem de 687’ye uyuyorsa ne yapılacak?

687’de 5510 kapsamındaki %5’lik indirimden faydalanamıyorsunuz. Ancak gelir vergisi avantajı var ve günlük maksimum 22,22 TL ile sınırlama getirilmiş durumda. Bu kapsamda, personel her iki teşviğe de uygun ise, 6111+5510 kanun sayılı teşvikler ile, 687 teşviğinin karşılaştırması gerekiyor ki, maksimum faydayı sağlanabilinsin.

Proventus ve Kılavuz olarak sizi hiç yormadan, sadece 5 butona basarak, tüm teşviklerden kolay bir şekilde ve maksimum faydayı sağlayacak şekilde faydalanmanızı sağlıyoruz.

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki İstihdam Teşviğine İlişkin Koşullar:

 • Öncelikle, personelin 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekiyor.
 • Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya bildirilmemiş olması/işsiz olması gerekir.
 • Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve (c)/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan)Kuruma bildirilmiş olması halinde bunlar da işsiz olmadığından bu sigortalı için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi)kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 • “0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralık istihdam sayısına dahil edilecek ve bunlar işsiz kabul edilmeyecektir.
 • İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
 • 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 • 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar (bildirilen gün sayısının yarısı ile 22,22 TL’nin çarpımı), işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanacaktır.
 • 2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir.
 • İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerbu destekten yararlanamaz.Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.
 • Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır.
 • Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.