Teşviksiz Asgari Ücret Maliyet Kalemleri:

Brüt Asgari Ücret 2029,50 TL
Gün Sayısı 30
Günlük Brüt Ücret 67,65
SGK İşçi Payı (%14) 284,13 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 20,30
Gelir Vergisi Matrahı 1725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi (%0,0759) 15,40 TL
Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) 578,59 TL
Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) 1450,91 TL
Aile Geçim İndirimi 152,21 TL
Net Maaş (AGİ Dahil) 1603,12 TL
SGK Matrahı 2029,50 TL
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) 40,59 TL
SGK İşveren Payı (%20,5) 416,05 TL
İşveren Maaliyeti 2486,14 TL

Teşviklere Göre İşveren Maaliyetleri:

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, SGK işveren hissesi %20,5’tir.

5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar ve oranı %15,5’e düşürür.

Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:

Brüt Asgari Ücret 2029,50 TL
Gün Sayısı 30
Günlük Brüt Ücret 67,65
SGK İşçi Payı (%14) 284,13 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 20,30
Gelir Vergisi Matrahı 1725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi (%0,0759) 15,40 TL
Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) 578,59 TL
Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) 1450,91 TL
Aile Geçim İndirimi 152,21 TL
Net Maaş (AGİ Dahil) 1603,12 TL
SGK Matrahı 2029,50 TL
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) 40,59 TL
SGK İşveren Payı (5510 indirimli %15,5) 314,57 TL
İşveren Maliyeti 2384,66 TL

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, SGK işveren hissesi %20,5’tir.

5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar. 6111 numaralı kanun ise, 5510’a ek olarak geri kalan %15,5’lik kısmı da kapsar.

Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:

Not: 6111 tavan ücrete kadar desteklemektedir.

Brüt Asgari Ücret 2029,50 TL
Gün Sayısı 30
Günlük Brüt Ücret 67,65
SGK İşçi Payı (%14) 284,13 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 20,30
Gelir Vergisi Matrahı 1725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi (%0,0759) 15,40 TL
Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) 578,59 TL
Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) 1450,91 TL
Aile Geçim İndirimi 152,21 TL
Net Maaş (AGİ Dahil) 1603,12 TL
SGK Matrahı 2029,50 TL
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) 40,59 TL
SGK İşveren Payı (6111 indirimli %0) 0,00 TL
İşveren Maliyeti 2070,09 TL

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, SGK işveren hissesi %20,5’tir.

5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar. 6645 numaralı kanun ise, 5510’a ek olarak geri kalan %15,5’lik kısmı da kapsar.

Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:

Not: 6645 asgari ücrete kadar desteklemektedir. Üzerindeki PEK tutarlarında, asgari ücrete kadar olan kısmın %15,5’i toplam maaşın işveren hissesinden indirilir.

Brüt Asgari Ücret 2029,50 TL
Gün Sayısı 30
Günlük Brüt Ücret 67,65
SGK İşçi Payı (%14) 284,13 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 20,30
Gelir Vergisi Matrahı 1725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi (%0,0759) 15,40 TL
Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) 578,59 TL
Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) 1450,91 TL
Aile Geçim İndirimi 152,21 TL
Net Maaş (AGİ Dahil) 1603,12 TL
SGK Matrahı 2029,50 TL
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) 40,59 TL
SGK İşveren Payı (6111 indirimli %0) 0,00 TL
İşveren Maliyeti 2070,09 TL

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.