7103 sayılı yasa kapsamında yapılan başvuru sonucunda hak kazanılan, geçmişe dönük faydalanılmamış teşviklerin ne zaman mahsup edileceği konusu tüm şirketlerin gündeminde.

Burada iki farklı durum var. Eğer şirket 7103 sayılı yasadan önce başvuru yaptıysa, alacakları rakama, başvurdukları tarihten bugüne yasal gecikme faizi işletilecek. Ancak, yasa çıktıktan sonra başvuru yapıldı ise, bir gecikme faizi işletilmiyor. SGK tarafında bu gecikme faizini hesaplayan yazılım henüz yapılmadığı için, gecikmeler yaşanabiliyor.

Ancak yine de, özellikle Anadolu’daki illerde başta olmak üzere, onaylama ve mahsup süreçleri başlamış, son günlerde de hız kazanmış durumda.

Süreç ise şu şekilde işliyor:

  1. 7103 sayılı yasa kapsamında, yasal süresi içerisinde SGK E-bildirge sisteminden başvuru yapılması gerekiyor.
  2. Başvuru sonrasında, her dönem için iptal ve ek ile asıl bildirgelerinin SGK E-bildirge V2 sistemine, işveren veya danışmanı tarafından yüklenmiş olması gerekmektedir.
  3. Yükleme sonrasında, işveren veya danışmanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında, bildirgeleri “Şube Onayı Bekleyen İşlemler” sekmesinde görebileceksiniz.
  4. Bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylama işlemi gerçekleşecek. Özellikle İstanbul ve büyük şehirler olmak üzere, yoğunluk da bu aşamada yaşanıyor. Yoğunluğu daha az olan Anadolu illerinde ise, onaylamalar yavaş yavaş tamamlanmaya başlandı.
  5. Onaylama işlemi bittikten sonra da, söz konusu tutarın mahsup edilebilmesi için SGK’ya dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SGK’ya verilecek geçmişe dönük teşvik mahsup dilekçesi örneği:

 

………    SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

7103 sayılı Kanunda yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.” İfadesi doğrultusunda işyerimize ait geçmiş dönem asıl/ek/iptal aylık prim hizmet belgeleri e-bildirge sistemi üzerinden yüklenmiştir.

……….. sicil sayılı dosyada işlem gören firmamıza ilişkin geçmiş dönem bildirgeleri sisteminize yüklendiğinden, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün 05/07/2018 tarihli ve 7298105 sayılı yazısına istinaden teşvik iade tutarlarımızın cari borçlarımıza mahsup edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

UNVAN

İMZA

 

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.