4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun “ilave istidam teşvikini” düzenleyen geçici 19’uncu maddesine bir fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra ile 2018 yılında uygulamaya giren “İlave İstihdam Teşviki” kapsamı 2019’un Şubat, Mart ve Nisan aylarında işe alınacak sigortalılar için genişletilmiştir. Bu aylarda ilave olarak işe alınacak sigortalıların 3 ay boyunca prim ve vergilerine ilave olarak asgari ücretin üzerinden maaşları da (2020,9 TL) İşsizlik sigortası Fonunda karşılanacaktır.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
2019 Şubat, Mart ve Nisan aylarında işe alınacak kişilerden dolayı ücret, vergi ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;
❖ İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
❖ Kişinin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
❖ Kişinin işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla çalışmamış olması(işsiz olması),
❖ Kişinin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
❖ Kişinin 2018 yılında işyerinde çalıştırılan en az sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
❖ İşe alınan sigortalının 9 ay işten çıkarılmaması,
❖ Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
❖ Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
❖ İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,
❖ Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması,

DESTEK SÜRESİ
❖ Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacaktır.)
❖ Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra,
✓ Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay,
✓ Diğer sigortalılar ise 9 ay, Daha hali hazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden yararlanacaktır.
❖ 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacaktır.

DESTEK TUTARI
2019 Şubat, Mart ve Nisan ayında bu kapsamda işe alınacak sigortalılar için işe alındıkları aydan itibaren 3 ay boyunca prim + vergi + ücret desteği sağlanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.