2001, 2022

TCMB faiz oranlarını değiştirmedi ve %14 de bıraktı

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 201 TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, [...]

2001, 2022

Kamu İhalelerinde parasal limitler, ÜFE oranında (%79,89) arttırıldı

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 200 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değer ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) artırılmıştır. Buna göre örnek olarak 01.02.2022 – [...]

2001, 2022

Savunma Sanayi projelerine yönelik KDV istisnasında tereddüt halinde gelir idaresinden görüş alınabilecek

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 199 Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. İstisnaya yönelik ilave düzenlemeler de 18 Ocak 2022 [...]

2001, 2022

Tahakkuk zamanaşımına uğrayan vergi, tahsil aşamasında böyle bir borcun olmadığı gerekçesiyle incelenmelidir

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 198 İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlıkların giderilmesi için alınan kararlardır. Resmi gazetede yayımlanan kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır. Bu kararlardan biri de, tahakkuk [...]

2001, 2022

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 26 Ocak 2021

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 197 Ticaret Bakanlığınca firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve [...]

2001, 2022

Bağımsız denetçiler için 2022 yılı Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması Duyurusu

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 196 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi ile denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçilerin üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalarının şart olduğu; poliçelerin en geç 30 gün içinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Kurum [...]

2001, 2022

E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Ocak 20th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 195 Gelir İdaresi Başkanlığının 10 Ocak 2022 tarihli duyurusu ile; -01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici [...]

1501, 2022

Geçen haftanın önemli vergi ve mali gündem başlıklarından…

Ocak 15th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Ocak 2022 Sirküler No: 194 Geçen hafta itibariyle mükellefleri etkileyen önemli vergi ve mali mevzuatta düzenlemeler yapıldı veya Meclis gündemine getirildi. Ana başlıklar olarak; - Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının kapsamına gerçek kişilere ilave olarak tüzel kişiler de dâhil edildi. -Tüzel kişilerin altın veya dövizden dönüşümle açacakları kur korumalı TL mevduat hesabından elde [...]

1401, 2022

Son vergi teklifi paketi ile enflasyon muhasebesi zorunluluğu, 2023 yılına erteleniyor

Ocak 14th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 193 13 Ocak 2022 tarihli Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler getirilmektedir. Teklif ile; -Geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup [...]

1401, 2022

Binek otolarda ÖTV matrahları güncellendi ve yeni tarife yayımlandı

Ocak 14th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 192 13/1/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tarihten geçerli olmak üzere yayımlanan yeni tarife ile Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otolardan; — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar %45 — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar %50 — Özel [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.