İş Kazalarında Kusur Oranları

2021-12-06T09:59:44+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 556 Sirkülerimizi Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 31 Aralık 2020 tarihli bir kararı (E:2019/6779-K:2020/7972) ile açıklayalım. Davalı şirkete ait işyeri sigortalısı kazalının 05.12.2009 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelir, geçici iş göremezlik ödeneği ile tedavi masraflarından oluşan kurum zararının, 5510 sayılı Yasanın [...]