İndirimli orana tabi KDV nin iade sınırı 25.700 TL ye çıkarıldı

2021-12-21T15:07:42+03:00Aralık 21st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2021 Sirküler No: 151 İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2021 yılı için 18.900 TL iken 2022 yılı için  25.700 TL ye çıkarılmıştır.   EK- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-8.htm [...]