İcra dairesi tarafından yapılan ihalenin feshi için nispi harç ödeme yükümlülüğü getirildi

2021-12-02T09:48:00+03:00Aralık 2nd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Aralık 2021 Sirküler No: 130 30/11/2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesiyle, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı [...]