İcra İflas Kanununda değişiklik yapan Kanun yürürlüğe girdi

2021-12-02T09:39:44+03:00Aralık 2nd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Aralık 2021 Sirküler No: 127 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkinda Kanun, 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla; icra işlemlerine ilişkin açık artırmanın daha önce mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, haczedilen taşınır malların satış isteme sürelerinin [...]