E-Ticaret destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

2022-08-26T12:50:39+03:00Ağustos 26th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ağustos 2022 Sirküler No: 393 E-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, E-İhracat Destekleri Hakkında [...]