2024 yılı Bütçe Kanunu yayımlandı

2024-01-02T09:27:06+03:00Ocak 2nd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Ocak 2024 Sirküler No: 894 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11.007.879.053.000 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 1.085.217.713.000 [...]