Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 147


20 Aralık 2021 yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı neticesinde alınan kararlar çerçevesinde;

  • Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden istisna edilmesi uygulamasının tüm işçi ve memurlara da yansıtılması,
  • Bireysel emeklilikte uygulanan devlet katkısı tutarının %25 den %30 a çıkarılması,
  • Kurumlar vergisi oranının belli sektörler için 2021 yılı için %25 den %24 e indirilmesi,
  • Banka TL mevduat faiz kazançlarının, döviz kur kazançlarının altında kalmasını engelleyecek yeni bir mekanizmanın yürürlüğe konulması,
  • Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarından stopaj oranının %15 den %10 a düşürülmesi,
  • Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj oranının %0 olarak belirlenmesi,
  • KDV iadeleri yoluyla finansman imkânlarının artırılması ve iyileştirilmesi gibi

Başlıklarda düzenlemeler yapılması kararlaştırılmıştır.

Hukuki düzenleme taslakları belirginleştikçe ayrıntılar daha net olarak paylaşılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.