Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 148


21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 70 Sıra Nolu Tebliğ ile; 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edilmiştir.

Buna göre, 2020 yılında 180 TL olan pasaport bedeli 225 TL ye, 225 TL olan sürücü belgesi 280 TL ye, 200 TL olan motorlu araç tescil belgesi 250 TL ye çıkarılmıştır.

Aşağıdaki tabloda 2022 değerli kağıt tutarlarına, 2021 rakamları ile mukayeseli yer verilmiştir.

1 – Noter kağıtları :                                                                                    2022- 2021

  1. a) Noter kağıdı                                                                                             25,00 -20
  2. b) Beyanname                                                                                              25,00- 20
  3. c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                    50,00- 40

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                          225,00- 180

4 – İkamet İzni                                                                                          160,00- 125

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

  1. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           37,50- 30
  1. b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı                   37,50- 30
  1. c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                               75,00- 60

7 – Aile cüzdanları                                                                                    200,00- 160

9 – Sürücü belgeleri                                                                                 280,00- 225

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                       280,00- 225

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                            250,00-200

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                               210,00-170

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                             15,00-12

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                         20,00-16

16 – Yabancı çalışma izni belgesi                                                         160,00-125

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                      160,00-125

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.