Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 149


21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ÖTV Tebliğ ile  1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

-Malul ve engellilerin kullanımına mahsus taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil değeri 450.500 TL yi  aşmayanlar,  ithalat istisnası ile taşıtların iktisap edilmesi mümkün hale getirilmektedir.

Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.

-Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 450.500 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.

Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.

– Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 450.500 TL TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran ve engellilik derecesi %90’ın altında malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır

Söz konusu düzenlemeleri içerir Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-5.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.