Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 150


Mobil telefonların ilk tesisinde alınan ve 86 TL olan Özel İletişim Vergisi 2022 yılı için 117 TL olarak belirlenmiştir.

EK- Mobil telefon ilk tesis vergisi tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.