Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Ağustos 2022

Sirküler No: 632


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 22.08.2022 tarih ve 50815322 sayılı Genel Yazısı ile tüm taşra teşkilatına, borçlunun hak ve menfaatleri gözetilerek mağduriyetine neden olunmamasını teminen bağlanan gelir ve aylıklardan AYNI ANDA FARKLI SGK MÜDÜRLÜKLERİ tarafından İKİNCİ BİR KESİNTİ yapılmamasını, ikinci veya daha sonraki alacaklı SGK Müdürlükleri tarafından aynı anda kesinti yapılmaması bildirildi.

Genel Yazı için tıklayınız

SGK GENEL YAZI

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.