Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ocak 2022

Sirküler No: 203


22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sayı: 2022/3) ile karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinde yer alan tutarlar artırılmış ve düzenleme 28/1/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 3.600 Türk Lirası veya üzerinde ise  1.600 Türk Lirası,

2) Çek bedeli 3.600 Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 3.600 Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı  3.600 Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 3.600 Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3.600 Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

c) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 3.000 Türk Lirası kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 3.000 Türk Lirası tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Anılan Tebliğe ekte yer verilmiştir.

EK-  Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-20.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.