Sirküler

No: 471

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2021


Bu konuda; Yargıtay 7, 9 ve 22 Hukuk Daireleri arasındaki “işçinin sağlık nedeniyle iş akdinin feshinde savunma alınıp alınmamasının gerekip gerekmediği” hususundaki içtihat ayrılığı için Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararında savunma alınmasına gerek olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar İçin Tıklayınız.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.