Sirküler

No: 472

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2021


Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.07.2021 tarihli 7 sıra numaralı Genelge ’ye göre; 01.07.2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.