Sirküler

No: 473

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2021


SGK tarafından yayımlanan 07.07.2021 tarihli 27561471 sayılı Genel Yazıda; 22 Mart 2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildiği belirtilerek ertelenen prim borçları 26 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilmiştir.

Genel Yazı için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.