Sirküler

No: 486

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Ağustos 2021


18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete nüshasında SGK yayımladığı Yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun en önde gelen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Detaylar İçin Resmi Gazeteyi Tıklayınız

Not:İlerleyen günlerde yapılan değişiklikler kısa kısa sirküler yapılacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210818-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.