Sirküler

No: 487

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Ağustos 2021


SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17.08.2021 tarihli 29548375 sayılı yazıda, SGK Başkanlığının 16.08.2021 tarihli Oluru ile sel felaketi yaşanan Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmet sunucularının Temmuz 2021 dönemine ait fatura ve reçete teslim süresi 31.08.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.