Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Temmuz 2022

Sirküler No: 601


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulamasında, işyerlerinde fiilen çalışılmadan herhangi bir kişiye prim ödenmesi söz konusu olamaz. Sigortalılık süresi içerisinde çalışılmamış görünen günlere ait sigorta primlerinin sigortalı tarafından borçlanılarak ödenmesi (ara boşluk doldurulması) şeklinde bir uygulama 5510 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir.

Ancak, fiilen çalıştığı halde, işveren tarafından çalışmaları SGK’ye bildirilmemiş ise, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde, hizmet tespit davası açılabilir. Davanın açılmaması durumunda hakkı düşer. Çünkü öğretide ve SGK uygulamasında 5 yıllık süre, hak düşürücü süre olarak kabul edilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.