Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Temmuz 2022

Sirküler No: 602


Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının, hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler olarak ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Söz konusu uygulamanın dayanağı, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Geçici 23’üncü maddesidir.

Bu çerçevede, fazla mesai ücreti ücret kavramı içinde sayıldığından hak edilen ücretler kısmında gösterilmelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.