Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Temmuz 2022

Sirküler No: 600


22.02.2013 tarihli 2013/11 sayılı Genelge ile yapılan düzenlemeye göre; 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların (eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam) aynı anda 4/1-b kapsamında sigortalılık halinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki 4/1-b sigortalılığı iptal edilecektir.

Bu durumda, ay içinde kısmi çalışılan süreler dışında kalan sürede 4/1-b sigortalılığı geçerli sayılacağından sigortalılar ayrıca 4/1-b kapsamında prim ödemek için yazılı talepte bulunmayacaklardır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.