Sirküler

No: 44

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Kasım 2019


SGK, hastalık olaylarında ilk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödemez. Örneğin, 3 gün rapor alan sigortalıya SGK, sadece 3. gün için ödenek öder, yani ilk 2 gün için ödemez, 3. Günden itibaren her gün için ödenek öder. Verilecek geçici iş göremezlik ödeneği tutarı, yatarak tedavilerde sigortalının SGK’ ye aylık prim ve hizmet belgesiyle/muhtasar prim ve hizmet beyannamesiyle bildirilen son 3 aylık kazancına isabet eden günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir. Hesaplanan bu tutardan vergi ve kesinti olmaksızın, SGK tarafından sigortalıya brüt tutar üzerinden rapor parası öder.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.