Sirküler

No: 43

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Kasım 2019


Gece çalışması için özel bir ücret sistemi öngörülmemiştir. Ancak, uygulamada gece çalışması için, “gece primi”, “gece zammı” ve “vardiya zammı” ve benzeri isimlerle çeşitli ödemelere rastlanılmaktadır. Bu bağlamda işyeri uygulaması, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle gece çalışması için ek ödeme öngörülmesi mümkündür. 4857 sayılı Kanunda, vardiyalı çalışanlara yıpranma payı ya da gece çalışmaları için daha yüksek ücret verileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Dolayısıyla, vardiyalı çalışana yıpranma payı ya da daha yüksek ücret verilmesi hususu, taraflar arasında yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.