Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mayıs 2024

Sirküler No: 1042

İşverenler İzin Kullandırmak Zorundadır

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan işçilerin yıllık ücretli izin hakkının;

– İşçi tarafından sürekli olarak kullanılmak istenmemesi veya – İşveren tarafından kullandırılmaması,

Anayasanın ve 4857 sayılı Kanunun emredici hükmüne aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına da uygun değildir. Bu nedenle yıllık ücretli izin işverenlerce işçilere mutlaka kullandırılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen 10.10.2018 tarihli E.68846 sayılı görüş yazısı da bu yöndedir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.