Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mayıs 2024

Sirküler No: 1041

Aralıklı çalışmalarda kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılmalıdır?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak kıdem tazminatı hesaplanır.

İşverene ait işyerinde aralıklı/fasılalı olarak çalışan işçinin çalışma süreleri birbirinden bağımsız olarak dikkate alınmalıdır.

Önceki sözleşmelere ilişkin süreler kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ererse, en son sözleşmenin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshedilmesi durumunda tüm çalışma süreleri birleştirilerek kıdem tazminatının hesaplanması gerekmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21.11.2008 tarihli kararı da bu yöndedir (E.2007/33217, K.2008/31621).

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.