Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mayıs 2024

Sirküler No: 1040

Stajyerlerin İş Kazası Bildirimini Kim Yapar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan stajyer öğrencilerin işyerlerinde staj gördükleri sırada iş kazası geçirmeleri halinde, stajyerlerin staj gördükleri işyerleri tarafından iş kazası bildirimleri yapılır.

Aksi halde, iş kazası bildiriminin hiç yapılmaması veya süresinde yapılmaması durumunda idari para cezası eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenlerine uygulanmaktadır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.