Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mayıs 2024

Sirküler No: 1039

14-20-26 Günlük İzinler Ne Zaman Elde Edilir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (dâhil) olanlara 14 günden,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
  • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden,

Az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

4857 sayılı Kanunun 54’üncü maddesine göre; işçi hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesine göre; yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Bu düzenlemelere göre örnek verecek olursak; X işyerinde 01.01.2004 tarihinde çalışmaya başlayan Y adlı işçi 14-20-26 günlük izinlerini sırasıyla 01.01.2005, 01.01.2010, 01.01.2019 tarihlerinde elde etmiş olacaktır.

Yıllık ücretli izin; işçinin yıllık izne hak kazanması için geçmesi gereken 1 yıl dolduktan sonraki yılda kullanılır. Yani, her yılın izni gelecek yıl kullanılacağı için 14, 20 ve 26 iş günü izinlerin kullanılabilmesi, izin hakkını doğuran 1. – 6. – 15. yılların dolmuş olmasına bağlıdır. Uygulamada, doktrinde ve yargı kararlarında bu görüş kesinlik kazanmıştır. Buna göre, 1’inci yıl izni 2’nci yılda kullanılacağından 14 iş günü izne 1’nci yıl izninin kullanılacağı 2’nci yılda; 20 iş günü izne 6’ncı yıl izninin kullanılacağı 7’nci yılda; 26 iş günü izne 15’ inci yıl izninin kullanılacağı 16’ncı yılda hak kazanılmaktadır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.