Sirküler

No: 108

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2020


Alt işverenler de (taşeronlar) diğer esas işverenler gibi çalıştıracağı işçileri 5510 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde SGK’ ye bildirmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler işe başlatıldığı gün bildirilmelidir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine göre; alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirir. Alt işveren adına işyeri dosyası açılmaz. İşyeri bildirgesi verme yükümlülüğü, (esas) işveren sıfatını taşıyan kimseler tarafından yerine getirilmektedir. İşyeri bildirgesi verilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan bir işyerinde yapılan işin bölüm ve eklentilerinde (esas) işverenden iş alan alt işverenlerin (taşeronların) aldıkları işler için ayrıca işyeri bildirgesi verilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.