Sirküler

No: 109

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2020


5510 sayılı Kanunun “ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç” başlıklı 17’nci maddesine göre; analık halinde verilecek ödeneğin hesabına esas tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Buna göre, analık halinde ödenek hesabında sigortalının son ücreti değil doğumdan önceki 12 aydaki son 3 aylık ücreti esas alınır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.