Sirküler

No: 110

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2020


4857 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre işveren; işçiye annesinin ölümünde 3 gün ücretli izin verir. Bu çerçevede, işverenin işçisinin annesinin ölümünde vereceği 3 gün izninde ücret ödemek zorundadır. Başka bir deyişle, bu 3 günlük izin ücretsiz değil ücretli olacaktır. Yani o ayki ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaksızın tam ücreti ödenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.