Sirküler

No: 111

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2020


Günde 1 saat çöp toplama ve apartman temizliği yapan kişi ile işveren apartman yöneticiliği arasındaki hukuki ilişki, hizmet akdi ilişkisi sayıldığında 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaktır. Ancak, günde 1 saat üzerinden kapıcılık hizmetlerini yürüten kişi ile apartman yönetimi arasında KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ yapılmalıdır. SGK bildiriminde örneğin 2020 yılı Şubat ayında fiilen çalıştığı gün sayısı 25 gün dikkate alınarak; Şubat ayında 25 gün üzerinden günde 1 saat çalıştığına göre toplam 25 saat çalıştığı kabul edilir, günlük çalışma saatinin 7,5 saat olduğu göz önünde bulundurulduğunda 25/7,5 = 3,33 = 4 gün üzerinden sigortalılık bildirimi yapılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.