Sirküler

No: 112

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2020


Asgari ücret desteği, 5510 sayılı Kanuna ilk kez 6661 sayılı Kanunla eklenen geçici 68’inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu asgari ücret desteğinden işverenler uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi çalıştırdıkları sigortalılar açısından yararlanacaktır. Haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanan emekliler (sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar) açısından asgari ücret desteğinden yararlanma söz konusu değildir. Bir başka deyişle, asgari ücret desteğinden 02 no.lu belge türü ile (sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar) yapılan bildirimlerde çalışan emeklilerin yararlanması mümkün değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.