Sirküler

No: 113

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mart 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesi ile SGK’ ya bildirilmek zorundadır. Bu kapsamda, yeni ortağın alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde işyeri bildirgesi verilecek, verilmediği takdirde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak, ancak işyeri sicil numarası değişmeyecek ve işveren ile ilgili bilgiler güncellenecektir. İşyeri bildirgesinde B-İŞYERİ DOSYASININ TESCİL NEDENİ kısmında “8- ADİ ŞİRKETLERDE YENİ ORTAK ALINMASI“ kutucuğu işaretlenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.