Sirküler

No: 114

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mart 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendine göre; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 4/1‐b kapsamında sigortalılardan anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret HUZUR HAKKI olarak değerlendirilmektedir. 4/1‐b kapsamında sigortalı sayılanlar için SGK bildirimlerinde BEYAN esası geçerli olduğundan, prime tabi olan olmayan ödemeler söz konusu değildir. Dolayısıyla, 4/1‐a (SSK) kapsamında olan sigortalılar için huzur hakkı prime tabi, 4/1‐b kapsamında sigortalı sayılanlar için ise PRİME TABİ YÖNÜ BULUNMAMAKTADIR. 5510 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemezler. 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde tek beyanda bulunulur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.