Sirküler

No: 115

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mart 2020


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesine göre; aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı bilgi ve belgeleriyle birlikte değişiklik tarihini takip eden 10 gün içinde yazılı olarak bağlı bulunulan SGK İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir. Bu düzenleme çerçevesinde, aynı il içindeki adres değişiklikleri nedeniyle yeni bir işyeri tescili ve dolayısıyla işyeri bildirgesi verilmeyecek, sadece durum bir yazılı dilekçe ile ilgili SGK Ünitesine bildirilecektir. Bu bildirim nedeniyle 5510 sayılı Kanun açısından herhangi bir idari para cezası söz konusu olmayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.