Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Eylül 2022

Sirküler No: 644

Eksik Gün Nedenleri Sonradan Değiştirilebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre (2020-20 sayılı Genelge esas alınarak) aşağıdaki şekilde eksik gün nedenleri sonradan değiştirilebilecektir.

Eksik gün nedenlerinin sonradan değiştirilmesi işverenler tarafından çeşitli sebeplerle daha önce süresinde veya süresi dışında belirtilmiş olan eksik gün nedenlerinin değiştirilmesinin istenilmesi halinde; önceden bildirilmiş olan EKSİK GÜN NEDENİNİN, YANLIŞ OLDUĞUNUN SGK TARAFINDAN SOMUT VE AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAŞILMASI HALİNDE, işverenin talebine gerek kalmaksızın ve herhangi bir süre sınırlaması gözetmeksizin eksik gün bildirim kodu değiştirilecektir. Örneğin; 20 sigortalı çalıştıran (X) işyeri işvereni tarafından 2021 yılı Ekim ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde ilgili ayda çalışan bir sigortalıya ilişkin iş göremezlik raporu alınmıştır. Söz konusu aya ilişkin eksik gün kodu ise sisteme 06-Kısmi İstihdam olarak girilmiştir. SGK Ünitesi tarafından yapılan kontrolde söz konusu husus 2022 yılı Nisan ayı içinde tespit edilmiş olup işverene herhangi bir tebligat çekilmeksizin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verildiği SGK Ünitesi tarafından gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.

İşveren tarafından SGK’ ya bildirimi yapılan eksik gün kodunun değiştirilmesinin istenildiği ancak EKSİK GÜN NEDENİNİN, YANLIŞ OLDUĞUNUN SGK TARAFINDAN SOMUT VE AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAŞILMADIĞI DURUMLARDA İSE; gün sayısında değişiklik olmamak kaydıyla eksik gün nedeninin, bildirildiği muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal olarak verilmesi gereken son günü izleyen 6 ay içinde değiştirilmesinin talep edilmesi halinde söz konusu istek kabul edilecektir. Eksik gün nedeninin bildirildiği muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal olarak verilmesi gereken son günü izleyen 6 aydan sonra değiştirilmesinin talep edilmesi halinde ise değişiklik talebinin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ile kanıtlanması istenilecek, kanıtlanamaması halinde ise değişiklik yapılmayacaktır. Örneğin; 30 sigortalı çalıştıran (V) işyeri işvereni tarafından 2021 yılı Ekim ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yasal olarak verilmesi gereken son gün olan 26.11.2021 tarihine kadar verilmiş ve 5 sigortalı için eksik gün kodu 07-puantaj olarak seçilmiştir. 2022 yılı Mart ayında söz konusu işveren tarafından ilgili SGK Ünitesine dilekçe ile yapılan başvuruda 2021 yılı Ekim ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilen puantaj kaydının geçerli sayılmaması ve eksik gün kodunun 21-Diğer Ücretsiz izin kodu olarak güncellenmesinin istenilmesi halinde daha önce puantaj kodu ile bildirilen sigortalıların gün sayılarında değişiklik olmamak kaydıyla eksik gün değişiklik talebi kabul edilecektir. Söz konusu işveren tarafından 2022 yılı Haziran ayında ilgili SGK Ünitesine dilekçe ile yapılan başvuruda 2021 yılı Ekim ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilen puantaj kaydının geçerli sayılmaması ve eksik gün kodunun 21-Diğer Ücretsiz izin kodu olarak güncellenmesinin istenilmesi halinde ise değişiklik talebinin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ile kanıtlanması istenilecek, kanıtlanamaması halinde ise değişiklik yapılmayacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.