Sirküler

No: 131

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Nisan 2020


  1. SGK tarafından yapılan 02.04.2020 tarihli Duyuru ile yapılan açıklamalar aşağıda açıklanmıştır.

    Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan son gelişmeler sonrasında SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık hizmet sunucularında kullanılmakta olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğu 11.03.2020 ila 31.03.2020 tarihleri arasında kaldırılmasına karar verilmiş ve 13.03.2020 tarihinde “Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi Hakkında Duyuru” ile SGK web sayfasından gerekli bilgilendirme yapıldığı;

    SGK tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunun ileride bildirilecek bir tarihe kadar kaldırılmasına karar verilmiştir.

    Bu kapsamda, SGK web sitesinden yapılacak olan duyuruda bildirilecek olan tarihe kadar SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularınca yapılması zorunlu olan kimlik tespiti işleminin Biyometrik Kimlik Doğrulama işlemi olmaksızın nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri ile yapılabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.